IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa Inżynieria Przyszłości

Mszczonów, 15-16.05 2018 r.


Connecting Online (CO) is a free 3-day online conference that has been taking place on the first full weekend of February since 2009. CO18 is the 9th annual CO event will take place from February 23-25, 2018. The themes of CO have been to improve instruction and learning. Three certificates will be awarded to those who attend, reflect, and present. 

Badanie wpływu laserowej modyfikacja powierzchni próbek Al, Cu (oraz ich stopów) na ich właściwości związane z przewodnictwem cieplnym, docelowo intensyfikacja wymiany ciepła.