W ramach projektu będą możliwe dwa poziomy aktywności:     

Pierwszy poziom - polega na włączeniu seniorów 60+,70+, 80+ w proces tworzenia gier w przestrzeni miejskiej, która jest im szczególnie bliska i opracowaniu karty do gry w formie elektronicznej (PC/web z wykorzystaniem wybranego szablonu - przykład w załączeniu)

Drugi poziom - to udział w grze, gdzie kilkuosobowe zespoły graczy ruszają do gry w przestrzeni miejskiej by jak najlepiej wykonać postawione w instrukcji zadania. Korzystając z mapy uczestnicy szukają obiektu/miejsca, odpowiadają na pytanie, wykonują zdjęcia obiektu/miejsca (aplikacja mobilna na Androida).

Obydwa poziomy powinny mieć możliwość wyboru języka (polski/angielski).