Kurz poskytne priestor pre tvorbu projektov v oblasti regionálneho rozvoja. Okrem  výukových materiálov bude obsahovať  aj praktické návody pre prípravu projektových prihlášok ako aj priestor na vzájomnú výmenu skúsensotí a názorov.

Sociálne podnikanie na Slovensku


Marketing na sociálnych sietiach


Podpora inovácií na Slovensku

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Pokyny pre vypracovanie DP, BP a vzajomnu spolupracu, zdielanie zdrojov a pod.

This is a Learning Room for the students and teachers of TUKE, designed as part of SP4CE project. For more information about project is available http://sp4ce.eu/sk/.