Status: Otwarty

Zadanie: Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wybór odpowiednich narzędzi informatycznych do współpracy między inżynierami, a lekarzami oraz podjęcie próby zastosowania tychże narzędzi w praktyce, a także wyciągnięcie wniosków na podstawie przeglądu literatury oraz poczynionych działań i obserwacji.

Język: Polski