Status: Zamknięty

Zadanie: Współpraca studentów z Koła Naukowego Radiologii przy Zakładzie Radiologii I
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przygotowanie fantomu do badania w rezonansie magnetycznym.

Język: polski/angielski