Podstawowe informacje:

Kurs obsługi programu AutoCAD na poziomie podstawowym.

Kurs przeprowadzony we współpracy jednostek ACSA PG oraz SchemOUT Edukacja. SchemOUT Edukacja zajmuje się przeszkoleniem oraz przygotowaniem merytorycznym studentów, ACSA PG przeprowadza proces ewaluacji oraz certyfikacji studentów.  

Termin kursu: 10 Kwietnia - 12 Czerwca

Czas trwania: 8 spotkań po 2h, łącznie 16h + konsultacje i wypełnienie ankiety

Prowadzący: ATC Instruktor Rafał Hawrylik

Certyfikujący: inż. Ewa Kozłowska

Opis procesu certyfikacji:

W czasie trwania kursu studenci zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz zbierania tworzonych przez siebie rysunków i innych elementów projektu. Wygenerowane pliki studenci uploadują do Learning Roomu.

Po ukończeniu części zajęciowej studenci mają możliwość przystąpienia do procesu certyfikacji. W tym celu spotykają się na konsultacjach z panią inż. Ewą Kozłowską, przedstawiają przygotowany projekt oraz udowadniają samodzielność jego wykonania. Po zatwierdzeniu studenci wypełniają ankietę i otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Od ukończenia części zajęciowej studenci mają miesiąc na ukończenie procesu certyfikacji.