Podstawowe informacje:

Kurs obsługi programu AutoCAD na poziomie średnio-zaawansowanym.

Kurs przeprowadzony we współpracy jednostek ACSA PG oraz SchemOUT Edukacja. SchemOUT Edukacja zajmuje się przeszkoleniem oraz przygotowaniem merytorycznym studentów, ACSA PG przeprowadza proces ewaluacji oraz certyfikacji studentów.  

Termin kursu: 29 Marca - 24 Maja

Czas trwania: 8 spotkań po 2h, łącznie 16h + konsultacje i wypełnienie ankiety

Prowadzący: ATC Instruktor Rafał Hawrylik

Certyfikujący: inż. Ewa Kozłowska

Opis procesu certyfikacji:

W czasie trwania kursu studenci zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz zbierania tworzonych przez siebie rysunków i innych elementów projektu. Wygenerowane pliki studenci uploadują do Learning Roomu.

Po ukończeniu części zajęciowej studenci mają możliwość przystąpienia do procesu certyfikacji. W tym celu spotykają się na konsultacjach z panią inż. Ewą Kozłowską, przedstawiają przygotowany projekt oraz udowadniają samodzielność jego wykonania. Po zatwierdzeniu studenci wypełniają ankietę i otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Od ukończenia części zajęciowej studenci mają miesiąc na ukończenie procesu certyfikacji.