Miejsce realizacji prac w SKN Chirurgii Stomatologicznej